• Imprimeix

El Trapezi treu a concurs públic la direcció artística de 2019 i 2020

13/03/2018 12:03
Foto_DireccioTrapezi

L’Institut Municipal d’Acció Cultural (IMAC) ha publicat el plec de clàusules corresponents al procés de selecció del servei per a la direcció artística de les edicions 2019 i 2020 de la Fira de Circ de Catalunya Trapezi, un dels mercats estratègics del Departament de Cultura. 

La durada del contracte es preveu per dos any i el termini de presentació d’ofertes finalitza el 22 de març, 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província (BOPT). El pressupost de licitació és de 70.180,00 euros amb IVA inclòs. El contracte admet una pròrroga fina a dues anualitats més.

La direcció artística de Trapezi 2017-2018 ha estat responsabilitat de Leandro Mendoza Artagaveitia (Cíclicus Espectacles S.L.), un encàrrec vigent fins a l’edició d’enguany en què s’està treballant. Segons les bases de la convocatòria, l’actual responsable també pot presentar-se al concurs.

Anunci de la licitació:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=29769057&reqCode=viewCn&idCap=10815851&