• Imprimeix

Dades i gràfics

L’Observatori de les Empreses Culturals de l’ICEC comparteix el coneixement i les dades del sector cultural de què disposa amb el conjunt del sector i també amb la ciutadania. L’objectiu és proveir d’informació i coneixement quantitatiu sobre l’evolució econòmica de les empreses culturals i el mercat dins i fora de Catalunya. A partir de dades del propi sector, s’obtenen xifres a nivell agregat que es processen i aporten valor per a l’ICEC i per al propi sector.