Audiovisual
  • Imprimeix

Audiovisual

En l'àmbit de l’Audiovisual, des de l’ICEC acompanyem i donem suport als projectes empresarials i treballem per a la professionalització del sector audiovisual mitjançant el foment de la producció, la distribució, l’exhibició i la divulgació dels projectes impulsats per les empreses catalanes, tot contribuint a la creació de la cultura audiovisual del país.

L'ICEC, a través de l'Àrea de l’Audiovisual, treballa per donar un servei àgil i de proximitat a la indústria audiovisual catalana i té les competències per realitzar tràmits i gestions audiovisuals amb validesa per a tot l'estat espanyol. 

L' Àrea de l'Audiovisual coordina la Catalunya Film Comission (CFC), un servei que té com a objectiu promocionar el territori català com a plató per a produccions audiovisuals i assessorar els professionals interessats en rodar a Catalunya. L'Àrea també està estretament vinculada al programa d’internacionalització de l’audiovisual català Catalan Films & TV.

Des de l'ICEC impulsem la professionalització del conjunt del sector cultural català a través de programes de formacióconsultoria i assessorament; ajudem les empreses culturals en la seva internacionalització; posem al seu abast subvencions i finançament i treballem també pel desenvolupament de públics.

L’ICEC ha elaborat, juntament amb tot el sector, el Pla estratègic de l’audiovisual, un document que defineix les eines més adequades per acompanyar el desenvolupament dels projectes, ja sigui des del punt de vista del mercat en el qual actua —local o internacional— o del model productiu que impulsa. Aquest pla es desenvolupa a partir d’una sèrie de mesures que passen per l’establiment d’un nou sistema d’avaluació de projectes, la creació d’un sistema d’indicadors, la revisió i la renovació de les línies d’ajut i l’estructuració de les actuacions segons el que estableix la normativa.