Arts esceniques
  • Imprimeix

Arts escèniques

En l'àmbit de les Arts escèniques, des de l’ICEC acompanyem i donem suport als projectes empresarials de teatre, dansa i circ, i treballem per donar resposta a un sector dinàmic i canviant que avança cap a la hibridació de les seves disciplines.

Per a Catalunya, les arts escèniques són una bona carta de presentació, un referent dins l’Estat espanyol i un element de significació a escala internacional. És en aquest context que l’Àrea d’Arts Escèniques vetlla perquè el sector mantingui la seva essència creativa, fomenti la seva capacitat productiva i dinamitzi la seva difusió i promoció.

Des de l'ICEC impulsem la professionalització del conjunt del sector cultural català a través de programes de formacióconsultoria i assessorament; ajudem les empreses culturals en la seva internacionalització; posem al seu abast subvencions i finançament i treballem també pel desenvolupament de públics.

L’ICEC a través de l'Àrea de les Arts escèniques, coordina el desenvolupament del Pla integral de la dansa, el Pla integral del circ i el Pla integral de les arts escèniques i musicals per a tots els públics, i vetlla perquè es duguin a terme. Són tres fulls de ruta sectorials que estableixen un acord estratègic per a la cultura de les arts escèniques a partir del consens per impulsar mesures concretes per al desenvolupament del sector.

És dels acords estratègics del Pla Integral de la Dansa que sorgeix el 2016 el Pla d'Impuls de la Dansa, el qual fixa sis accions específiques per incentivar la presència de la dansa professional catalana a tot el país, crear ocupació de qualitat i fomentar una major difusió en l’esfera pública de la dansa per generar nou públic.

Correspon a l’Àrea de Mercats de l’ICEC coordinar i col·laborar amb els mercats estratègics d’arts escèniques i música a Catalunya (Fira Mediterrània, FiraTàrrega, La Mostra d’Igualada, Mercat de Música Viva de Vic, Sismògraf i Trapezi) per tal de donar impuls a la seva activitat i al seu posicionament internacional, així com reforçar-ne el paper com a plataformes d’exhibició i contractació de la producció cultural catalana d’arts en viu.

Aquests mercats són fonamentals per a la dinamització de les diferents disciplines artístiques ja que són estratègics com a espais de trobada i d’intercanvi, com a plataformes idònies per presentar noves propostes i fomentar els contactes professionals.

El suport de l’ICEC a aquests mercats estratègics va de la mà amb els Ajuntaments de les cinc ciutats implicades, la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, així com de la complicitat amb els sectors professionals respectius. Aquesta col·laboració és indispensable per optimitzar al màxim els recursos disponibles i augmentar l’efectivitat dels mercats.

El 15 de novembre de 2001 es va signar un conveni de col·laboració entre l’Administració General de l’Estat, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per a la creació del Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona amb l’objectiu de remodelar i adequar els espais teatrals privats de Barcelona.

La finalitat del Consorci és promoure, coordinar i gestionar les accions dirigides a la realització de l’esmentat Pla. Els ajuts d’aquest Consorci, van destinats a dotar tècnicament els teatres de Barcelona i fer-hi les obres que garanteixin el seu adequat funcionament i la seva seguretat. Aquests ajuts són subvencions concedides segons  projectes i pressupostos presentats a convocatòries anuals fetes des del Consorci.

En data 20 de maig de 2015 s’adscriu el Consorci a l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).

DEMANDA_AE_1

DEMANDA_AE_2

Veure’n més

Actualitat en Arts escèniques