Arts visuals
  • Imprimeix

Arts visuals

En l'àmbit de les Arts visuals, l’ICEC acompanya i dona suport als projectes empresarials d’aquest àmbit, per tal d'enfortir el teixit empresarial d'aquest sector, constituït bàsicament per galeries d’art i empreses organitzadores d’esdeveniments firals. Així mateix, fomenta la professionalització del sector i l’acompanya en el procés d’adaptació als nous paràmetres que s’estan produint arreu del món, amb l’objectiu que aquest col·lectiu pugui esdevenir un veritable agent estructurador i aglutinador del sector de les arts visuals del país.

Des de l'ICEC impulsem la professionalització del conjunt del sector cultural català a través de programes de formacióconsultoria i assessorament; ajudem les empreses culturals en la seva internacionalització; posem al seu abast subvencions i finançament i treballem també pel desenvolupament de públics.

L'ICEC, a través de l'Àrea d'Arts visuals i conjuntament amb el Departament de Cultura, impulsa i coordina el Pla integral de les arts visuals per consensuar amb tots els agents del sector un marc d’actuació que permeti abordar les línies de treball prioritàries en un espai de cooperació entre l’àmbit públic i el privat des d’una mirada integral i transversal.

El conjunt d’objectius d’aquest pla dibuixa un escenari que ha de millorar les condicions de la formació, la recerca, la creació, la producció, l’exhibició i el consum de les arts visuals, però també ha d’aprofundir en la patrimonialització, les col·leccions i la conservació del patrimoni artístic contemporani, ha de millorar-ne la difusió i ha d’afavorir l’accés de tots els ciutadans a l’art contemporani. En definitiva, el pla té com a finalitat aconseguir una presència artística més gran en l’esfera pública, tant a escala nacional com internacional.