Tràmits i gestions audiovisuals
  • Imprimeix

Tràmits i gestions audiovisuals

L'òrgan de l'Administració de la Generalitat al qual corresponen les competències en matèria cinematogràfica és el Departament de Cultura, que les exerceix mitjançant l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), a excepció de les potestats d'inspecció i sanció.

L'ICEC, a través de l'Àrea de l’Audiovisual, treballa també per donar un servei àgil i de proximitat a la indústria audiovisual catalana i té les competències per realitzar els següents tràmits i gestions audiovisuals amb validesa per a tot l'estat espanyol:  registre d'empreses audiovisuals de Catalunya (REAC), aprovació de coproducció internacional d'obres cinematogràfiques i audiovisuals, atorgament del certificat de nacionalitat espanyoladeclaració d’inici i fi de rodatge, i la qualificació d'obres cinematogràfiques i audiovisuals. A través de la Catalunya Film Comission (CFC) assessora en la tramitació de permisos de rodatges.

Contacte