Formació
  • Imprimeix

Formació

L’ICEC, el gener de 2006, crea el Servei de Desenvolupament Empresarial (SDE), una unitat que forma part de l'Àrea de Desenvolupament Empresarial i que té com a missió impulsar el creixement professional i empresarial del sector creatiu i cultural de Catalunya, proporcionant formació i serveis per millorar la competitivitat i innovació de les empreses i entitats culturals catalanes.

A partir del 2017, l’SDE endega una nova conceptualització de continguts: els itineraris SDE, un format que estructura i connecta els continguts amb l’objectiu d’oferir una programació més integrada. Els itineraris tenen un ordre cronològic i segueixen un recorregut recomanat, amb un fil conductor. Són de pagament i de caràcter pràctic.

També s’han incorporat els mòduls formatius, amb un focus més específic. Són paquets de continguts, segmentats segons els àmbits temàtics de la programació SDE. A diferència dels itineraris, no proposen cap recorregut i són de format més flexible.

Logo-SDE

Treballem, en sessions pràctiques, els instruments i darreres tendències en lideratge, treball en equip, comunicació interna, adaptabilitat, resolució i gestió de conflictes, les habilitats de comunicació personals i de negociació.

Propiciem els conceptes de creativitat i innovació, identificant-ne els factors que els afavoreixen i aportem coneixement i experiències sobre els instruments i les darreres tendències en les estratègies creatives, la gestió de la recerca, el desenvolupament i la innovació (ideació, design thinking, prototipatge,...), i també l’aproximació a les noves narratives (storytelling, gamificació i transmedia) que incideixen en l’estructura i/o producte o servei de l’empresa.

Donem a conèixer solucions de gestió financera i econòmica, aspectes jurídics i fiscals, instruments de finançament, planificació estratègica, definició d'objectius a llarg termini, negociació bancària, gestió de recursos humans, gestió documental i de la informació, circuits interns de comunicació, gestió de la recerca, el desenvolupament i la innovació, capacitat d'associació i generació d'aliances en clústers sectorials.

Afavorim i potenciem l’exportació de productes, béns o serveis culturals als mercats estrangers. Posem èmfasi especial en les qüestions relatives a la preparació de fires i mercats; màrqueting internacional; el coneixement de la legislació pròpia de cada mercat; la fiscalitat internacional les accions i missions comercials a l’estranger; tràmits duaners.

Identifiquem i apliquem les darreres tendències en comunicació i la relació amb els mitjans. Posem especial èmfasi en les qüestions relatives als estudis de mercats, la segmentació de públics, la política de preus, la preparació de pitchings i l’elaboració de dossiers de premsa.

Aportem coneixement i experiències sobre l’entorn digital, la comunicació i les xarxes socials amb la finalitat de definir les estratègies, implementar la digitalització de la gestió i la organització, i incidir en la difusió i la comercialització dels continguts culturals en els entorns digitals.

Últimes notícies