subcap_desenvolupament_de_public
  • Imprimeix

Desenvolupament de públics

La cultura és un dret de les persones que forma part del desenvolupament individual i col·lectiu i que actua com a agent de transformació social. Entendre el comportament cultural i captar i fidelitzar els usuaris dissenyant estratègies integrals d’oferta i demanda són prioritats de l’ICEC per integrar les arts i la cultura en la vida diària de les persones.

En aquesta línia, l’ICEC, des de l'Àrea de Públics, acompanya i dona suport a aquells projectes culturals que fomentin els hàbits culturals i que donin a conèixer els diversos llenguatges artístics a públics diferents, fent èmfasi en les iniciatives de cultura inclusiva.

Treballem també per enriquir la comunicació i la connexió entre els agents culturals i els seus públics, analitzem les dades de consum per detectar mancances i oportunitats en les diverses disciplines culturals i duem a terme accions i campanyes que afavoreixin l’accés a la cultura.