• Imprimeix

Memòries

Memòries

L’ICEC elabora la seva memòria anual que recull totes les actuacions i ajuts destinats al sector cultural. També inclou les dades d’exhibició cinematogràfica més rellevants i que puguin ser d’interès pel sector i la ciutadania.