• Imprimeix

Transparència

El govern obert constitueix una manera de concebre les relacions entre la ciutadania i l’Administració pública basada en l’obertura de la informació pública, l’aprofitament de la intel·ligència col·lectiva, la cocreació de polítiques públiques, i el retiment de comptes vers la ciutadania.

El Pla de Govern Obert 2017-2018 eixampla l’abast de les polítiques de transparència dutes a terme en anys recents (Pla estratègic de Transparència 2015-2017) i preveu 5 àmbits d’actuació: transparència, dades obertes, bon govern, participació ciutadana i canvi cultural, i més de 100 actuacions per a desenvolupar-los.