• Imprimeix

Aportacions reintegrables a projectes de l'àmbit discogràfic o de producció musical

10143 - Ajuts a la producció musical Departament de Cultura icec

Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de "cofinançament" que permeten a l'empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural. L’objecte d’aquestes bases és la concessió d’ajuts per a projectes de l’àmbit discogràfic o de producció musical que tinguin una temporalitat definida, que siguin econòmicament identificables i diferenciables dins l’activitat de l’empresa i que consisteixin, conjuntament o alternativament, en:

a) La producció, l’edició, la promoció i la comercialització de fonogrames, independentment del suport, sigui físic o digital, o del format.
b) Produccions exclusivament musicals o musicals amb imatge.
c) Projectes adreçats a millorar la rendibilitat dels fonogrames o enregistraments musicals o videogràfics.
d) Adaptació de catàlegs a qualsevol tecnologia nova o preexistent que tingui per objectiu millorar l’accés del públic a la música enregistrada o la rendibilitat de l’accés.
e) Activitats que permetin augmentar els usos de la música enregistrada, incentivar reproduccions o millorar la rendibilitat dels drets, independentment de si existeix suport o no. 

Llegiu-ne més

Termini per sol·licitar la subvenció del 06 de març al 26 d'abril 2018

Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia

El telèfon de contacte per consultes sobre les línies de subvencions: 935 529 167 i per consultes sobre la tramitació telemàtica: 935 529 166.

Horari: de 9 a 14 h, de dilluns a divendres

A empreses persones jurídiques que tinguin com a objecte social la producció, l’edició, la promoció i la comercialització de fonogrames, independentment del seu suport, o de produccions musicals i les persones físiques que estiguin donades d’alta d’activitat econòmica en epígrafs relacionats amb la producció, l’edició, la promoció i la comercialització de fonogrames independentment del seu suport, o de produccions musicals i que compleixin els requisits i condicions que estableix la base 3.

També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixen en unions temporals d’empreses (UTE).

No són destinatàries les associacions, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, així com les administracions públiques i ens que en depenen.

Què necessiteu fer?

Data actualització 05.03.2018