• Imprimeix

Aportacions reintegrables a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics

9888 - Ajuts a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics Departament de Cultura icec

Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de "cofinançament" que permeten a l'empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.

L’objecte és la concessió d’ajuts a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics per part d’empreses distribuïdores catalanes en el territori espanyol.       

Llegiu-ne més

SEGONA CONVOCATÒRIA

El termini per sol·licitar l’ajut és del 17 de juliol al 02 d'agost del 2018, ambdós inclosos.

Aquest ajut és de tramitació telemàtica obligatòria: Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia.

El telèfon de contacte per consultes sobre les línies de subvencions:  93 552 91 67 i per consultes sobre la tramitació telemàtica: 935 529 166. 

Horari: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres

Empresa distribuïdora independent que no és objecte d’influència dominant, directa o indirecta, ni per part d’empreses d’estats no membres de la Unió Europea ni associats a l’Espai Econòmic Europeu, ni d’empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual, per raons de propietat, de participació financera o per normes que es regeixen la presa de decisions.

També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixen en unions temporals d’empreses (UTE).
No són destinatàries les associacions, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, així com les administracions públiques i ens que en depenen.

Què necessiteu fer?

Data actualització 02.02.2018