• Imprimeix

Aportacions reintegrables a projectes i plans editorials

10029 - Ajuts a plans editorials Departament de Cultura icec

Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de "cofinançament" que permeten a l'empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.

L’objecte és la concessió d’ajuts a projectes i plans editorials íntegres o segmentats i adreçats a la producció tradicional o digital de productes editorials per a la seva comercialització.
Als efectes d’aquestes bases es considera producte editorial l’edició de llibres, de partitures i l’edició cartogràfica.

Llegiu-ne més

SEGONA CONVOCATÒRIA: El termini per sol·licitar l'ajut és del 10 de juliol al 9 d'agost de 2018, ambdós inclosos.

Aquest ajut és de tramitació telemàtica obligatòria:

Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia.

El telèfon de contacte per consultes sobre la línia de subvenció és el 935 529 167

i per consultes sobre la tramitació telemàtica el telèfon de contacte és el 935 529 166
Horari: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres.

A empreses persones jurídiques que tinguin com a objecte social la producció editorial i les persones físiques que estiguin donades d’alta d’activitat econòmica en epígrafs relacionats amb la producció editorial i que compleixin els requisits i condicions que estableix la base 3.

També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixen en unions temporals d’empreses (UTE).

No són destinatàries les associacions, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, així com les administracions públiques i ens que en depenen.

Què necessiteu fer?

Data actualització 05.07.2018