• Imprimeix

Aportacions reintegrables a projectes de l'àmbit dels videojocs

Cultura 20197 - Ajuts a projectes en l'àmbit dels videojocs i el multimedia Departament de Cultura icec

Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de "cofinançament" que permeten a l'empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.

L’objecte d’aquestes bases és la concessió d’ajuts per a projectes de l’àmbit dels videojocs que tinguin una temporalitat definida, que siguin econòmicament identificables i diferenciables dins l’activitat de l’empresa i que consisteixin en el desenvolupament, la producció, l'edició, la distribució, la comercialització o la difusió de videojocs.

Llegiu-ne més

SEGONA CONVOCATÒRIA: El termini per sol·licitar l'ajut és del 10 de juliol al 20 de setembre de 2018, ambdós inclosos.

Aquest ajut és de tramitació telemàtica obligatòria: Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia

El telèfon de contacte per consultes sobre les línies de subvencions: 935 529 167 i per consultes sobre la tramitació telemàtica: 935 529 166. 

Horari: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres

Poden presentar sol·licituds les empreses privades que siguin persones físiques o persones jurídiques que tinguin com a objecte social el desenvolupament, la producció, l'edició, la distribució, la comercialització o la difusió de videojocs i que compleixin els requisits i condicions que estableix la base 3.

També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixin en unions temporals d’empreses (UTE).

No són destinatàries de les aportacions reintegrables ni de les subvencions regulades en aquestes bases les associacions, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, així com les administracions públiques i ens que en depenen.

Què necessiteu fer?

Data actualització 30.01.2018