• Imprimeix

Aportacions reintegrables a festivals i cicles musicals

20198 - Ajuts reintegrables festivals i cicles de música Departament de Cultura icec

Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de "cofinançament" que permeten a l'empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural. 

L’objecte d’aquestes bases és la concessió d’ajuts per a festivals o cicles musicals que es duguin a terme a Catalunya. 

 

Llegiu-ne més

SEGONA CONVOCATÒRIA: Termini per sol·licitar la subvenció del 10 al 26 de juliol de 2018, ambdós inclosos.

Aquest ajut és de tramitació telemàtica obligatòria: Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia

El telèfon de contacte per consultes sobre les línies de subvencions: 935 547 846 i per consultes sobre la tramitació telemàtica: 935 529 166.
Horari: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres.

Poden presentar sol·licituds les empreses privades que siguin persones físiques o jurídiques que tinguin com a objecte social o activitat la realització de festivals o cicles musicals i que compleixin els requisits i condicions que estableix la base 3.
També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixin en unions temporals d’empreses (UTE), que compleixin els requisits establerts a les bases generals i en aquestes bases específiques.

No són destinatàries de les aportacions reintegrables ni de les subvencions regulades en aquestes bases les associacions, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, així com les administracions públiques i ens que en depenen.

Què necessiteu fer?

Data actualització 21.03.2018